Trafikflyveruddannelsen hos Center Air Pilot Academy

Hos CAPA får du det der hedder en "Competency Based Training", dvs vi har stor fokus på det samlede forløb, der starter fra bunden, og slutter med Airline Pilot Standard (APS), som er en videre udvikling af MCC kurset. Udover at APS kurset er dobbelt så langt som myndighederne som minimum kræver, og hvad pilotskoler rundt omkring normalt tilbyder, så er det også på den afsluttende del af uddannelsen, hvor vi kan løfte kompetencerne til det niveau vi ved luftfartsselskaberne ønsker hos deres kommende piloter. Det er i samarbejdet med luftfartsselskaberne vi skaber fremtidens piloter!

 

 

Areas 100 KSA

KSA står for Knowledge (viden), Skills (færdigheder) og A står for Attitude (holdninger). KSA er vigtige begreber, når man samlet set skal forsøge at definere den komplette og egnede pilot, og meget vigtige begreber i disse år, hvor pilotuddannelsen har flyttet sig fra hvad man kan kalde time eller faktabaseret uddannelse, mod en kompetencebaseret træning.

Behovet for ikke-teknisk uddannelse blev født, da der blev opdaget en stærk sammenhæng mellem piloter og ulykker. Efter analysen af ​​dødbringende flyulykker verden over (2010-2011) var over halvdelen af ​​disse ulykker primært forårsaget af fejl fra besætningens side. Det viste sig også, at manglen på ikke-tekniske færdigheder, var hovedårsagen til ca. 1/3 af ulykkerne.

Disse betydelige tal har fået EASA til at kræve, at hver uddannelsesudbyder gennemfører Area 100 KSA i sin uddannelsesplan fra senest 2022. CAPA har (2019) næsten færdigimplementeret Area 100 KSA. Med dette modul vil fremtidige piloter blive udfordret til at anvende deres teoretiske viden til at øve deres beslutningsmæssige evner, og deres evne til at tænke under pres og korrekt identificere håndtere trusler og fejl, samt udvikle de rigtige holdninger til at vurdere et problem, for derefter at finde den rigtige løsning.

Udover at Area 100 bliver et krav fra EASAs side, så er det også en stor efterspørgsel efter kompetencebaseret træning fra flyselskabernes side. Med sikkerhedsstandarder der konstant bliver øget, har flyselskaberne øgede forventninger til nye piloter. Kompetencebaseret træning gør det muligt for en fremtidig pilot at tilpasse sig hurtigt og komfortabelt til det operationelle miljø. Derudover vil kompetencebaseret træning hjælpe fremtidige piloter til potentielt at blive forfremmet til kaptajner tidligere, da deres træning vil være baseret mere på kompetence, end deres akkumulerede flyvetimer.

Hvis du er en håbefuld fremtidig pilot, der søger efter en egnet skole til at uddanne dig efter de store krav luftfartsselskaberne har i dag, er det vigtigt at undersøge om skolen allerede har et Area 100 KSA program implementeret, eller gennemfører kompetencebaseret træning i deres uddannelsesplan.

 

Fly og simulator træning

For at uddanne piloter til den høje kompetancebaserede standard der er krævet i dag, vil en del af træningen foregå i fly, og en del i godkendte simulatorer af høj kvalitet. Den helt store fordel ved at flyve en del af timerne i en simulator er naturligvis at vi kan stoppe flyvningen undervejs og tale om evt. udfordringer, samt simulere og træne de situationer en pilot kan stå overfor som motorfejl, brand og meget andet, og dermed træne alle scenarier meget effektivt, og få meget mere ud af en lektion. Alle vores simulatorer er godkendte og kan flyves og landes fuldstændig som et fly. Efter endt skoleforløb, vil al træning foretages i simulatorer, både under typeuddannelser og i luftfartselskaberne.

Se også Forberedelse og ansøgning

 

Din pilotkarriere starter allerede ved valg af skole! 

 

Samarbejdspartnere

Vi uddanner piloter til rigtig mange forskellige selskaber i både indland og udland. Derudover uddanner vi hvert år også piloter for Air Greenland, og fra januar 2018 har vi startet vi et kadetprogram op i samarbejde med OSM/Norwegian. Vi er derudover auditeret og godkendt af WIZZ Air, således vores piloter kan søge ind på en bonding på A320 direkte efter endt uddannelse.