Trafikflyveruddannelsen hos Center Air Pilot Academy

Hos CAPA får du det der hedder en "Competency Based Training", dvs vi har stor fokus på det samlede forløb, der starter fra bunden og slutter med Airline Pilot Standard (APS), som er en videre udvikling af MCC kurset. Udover at APS kurset er dobbelt så langt som myndighederne som minimum kræver og hvad pilotskoler normalt tilbyder, så er det også på den afsluttende del af uddannelsen, hvor vi kan løfte kompetencerne til det niveau vi ved luftfartsselskaberne ønsker hos deres kommende piloter. Det er i samarbejdet med luftfartsselskaberne vi skaber fremtidens piloter!

Drømmer du om at blive pilot, er der nogle processer du skal igennem. Først anbefaler vi at du tager en optagelsesprøve, for den vil klargøre om du har de faglige og menneskelige kompetencer, et liv i luftfart kræver. Efter bestået optagelsesprøve, skal i hverve dig et Medical Class 1. Dette er en læge undersøgelse der tester, om du har et normalt og sundt helbred. Denne undersøgelse skal være foretaget af en godkendt flyvelæge (læs mere her). Når både optagelsesprøve og Medical Class 1 er bestået, skal du have styr på finansieringen af din uddannelse. Vi mener det er vigtigt at du har orden i økonomien inden du påbegynder uddannelsen, så du kan undgå bekymringer og have fokus din uddannelse.

Nedenstående finder du et eksempel på, hvordan et forløb hos CAPA kan se ud:

Eksempel på forløb hos Center Air Pilot Academy
Når du påbegynder uddannelse, starter du typisk med et basic-forløb. Her introduceres du til luftfart og vil opleve en blanding af både teori og flyvning. Derefter tager du et radio-cerfitikat, som godkender dig til at måtte kommunikere via. radio med kontroltårnet. ATPL perioden består af et ca. 9 mdr. teoriforløb med 13 fag, inddelt i 3 blokke. Her skal du lære alt om luftfart! Det er et krævende men spændende forløb, der bygger bro mellem din viden og forståelse af flyvning. Når du har bestået dine sidste ATPL eksamener, påbegyndes dit CPL og IRME licens. Dette gør dig til kommerciel pilot og godkender dig tilmed at flyve multi-motorede flyvemaskiner. Afslutningsvis skal du genneføre et APS MCC kursus. Dette klargører dig til arbejde i et to-pilots koncept og løfter dine standarder til nye højder.

Har du spørgsmål eller har du lyst til at møde os, kan du tilmelde dig et af vores informationsmøder her.

Vi har lavet en kort film, om hvad uddannelsen hos CAPA byder på:

 

Vi arbejder med Area 100 KSA

KSA står for Knowledge (viden), Skills (færdigheder) og A står for Attitude (holdninger). KSA er vigtige begreber, når man samlet set skal forsøge at definere den komplette og egnede pilot, og meget vigtige begreber i disse år, hvor pilotuddannelsen har flyttet sig fra hvad man kan kalde time eller faktabaseret uddannelse, mod en kompetencebaseret træning.

Behovet for ikke-teknisk uddannelse blev født, da der blev opdaget en stærk sammenhæng mellem piloter og ulykker. Efter analysen af ​​dødbringende flyulykker verden over (2010-2011) var over halvdelen af ​​disse ulykker primært forårsaget af fejl fra besætningens side. Det viste sig også, at manglen på ikke-tekniske færdigheder, var hovedårsagen til ca. 1/3 af ulykkerne.

Disse betydelige tal har fået EASA til at kræve, at hver uddannelsesudbyder gennemfører Area 100 KSA i sin uddannelsesplan fra senest 2022. CAPA har (2019) næsten færdigimplementeret Area 100 KSA. Med dette modul vil fremtidige piloter blive udfordret til at anvende deres teoretiske viden til at øve deres beslutningsmæssige evner, og deres evne til at tænke under pres og korrekt identificere håndtere trusler og fejl, samt udvikle de rigtige holdninger til at vurdere et problem, for derefter at finde den rigtige løsning.

Udover at Area 100 bliver et krav fra EASAs side, så er det også en stor efterspørgsel efter kompetencebaseret træning fra flyselskabernes side. Med sikkerhedsstandarder der konstant bliver øget, har flyselskaberne øgede forventninger til nye piloter. Kompetencebaseret træning gør det muligt for en fremtidig pilot at tilpasse sig hurtigt og komfortabelt til det operationelle miljø. Derudover vil kompetencebaseret træning hjælpe fremtidige piloter til potentielt at blive forfremmet til kaptajner tidligere, da deres træning vil være baseret mere på kompetence, end deres akkumulerede flyvetimer.

Hvis du er en håbefuld fremtidig pilot, der søger efter en egnet skole til at uddanne dig efter de store krav luftfartsselskaberne har i dag, er det vigtigt at undersøge om skolen allerede har et Area 100 KSA program implementeret, eller gennemfører kompetencebaseret træning i deres uddannelsesplan.

 

Fly og simulator træning

For at uddanne piloter til den høje kompetancebaserede standard der er krævet i dag, vil en del af træningen foregå i fly, og en del i godkendte simulatorer af høj kvalitet. Den helt store fordel ved at flyve en del af timerne i en simulator er naturligvis at vi kan stoppe flyvningen undervejs og tale om evt. udfordringer, samt simulere og træne de situationer en pilot kan stå overfor som motorfejl, brand og meget andet, og dermed træne alle scenarier meget effektivt, og få meget mere ud af en lektion. Alle vores simulatorer er godkendte og kan flyves og landes fuldstændig som et fly. Efter endt skoleforløb, vil al træning foretages i simulatorer, både under typeuddannelser og i luftfartselskaberne.

Se også Forberedelse og ansøgning

Din pilotkarriere starter allerede ved valg af skole! 

 

Samarbejdspartnere

Vi uddanner piloter til rigtig mange forskellige selskaber i både indland og udland. Derudover uddanner vi hvert år også piloter for Air Greenland.