CPL pilotuddannelsen hos Center Air Pilot Academy

CPL - ATR Cockpit, Center Air Pilot AcademyCAPA har mange års erfaring i at uddanne EASA godkendte professionelle piloter via den traditionelle ATPL pilotuddannelse. Uddannelsen til pilot afsluttes med en CPL (Commercial Pilot License) og IR/ME (Instrument Rating/Multi Engine) prøve, som aflægges for Trafikstyrelsen samt et APS MCC kursus (Airline Pilot Standard, Multi Crew Coorporation Course). MCC kurset skal være en del af det integrerede program. Hos CAPA er kurset dog væsentligt udvidet fra et almindeligt MCC, til et APS MCC der også indeholder et Jet Orientation Course.

Den integrerede pilotuddannelse
Den integrerede professionelle pilotuddannelse er en fuldtidsuddannelse, der tager ca. 24 måneder. Som pilotaspirant er du berettiget til forhøjet SU under hele forløbet. Det der skiller den integrerede uddannelse fra den modulære er, at der gennem hele forløbet er en planlagt struktur, hvor samtlige flyvelektioner og teoritimer er beskrevet, samt at størstedelen af turene i programmet flyves dual ture, dvs. du i højere grad er superviseret af en instruktør, der holder øje med at du holder dig til det planlagte program og kan give feed back på din udvikling.

En del af træningen foregår i fly og en anden del, i godkendte simulatorer. Den helt store fordel ved at flyve en del af timerne i en simulator er naturligvis at vi kan stoppe flyvningen undervejs og tale om evt. udfordringer, samt simulere de situationer du som pilot kan stå overfor som motorfejl, brand og meget andet. Alle vores simulatorer er godkendte af de respektive myndigheder og kan flyves og landes, fuldstændig som et fly.

ATPL teoridelen er en kombination af CBT (computer based training) og klasseundervisning. Følgende fag skal bestås med 75% : Gen. cert (radio bevis), Human Performance and Limitations, Meteorologi,  Airlaw, Principles og Flight, Performance, Instrumentation, Mass and Balance, Airframe Systems and Powerplant, Operations Procedures, Radio Navigation, Flight Planning, General Navigation. COM VFR og COM IFR

Efter en veloverstået uddannelse til professionel pilot ved CAPA, har du uden yderligere flyveerfaring Direct Entry til flere større luftfartsselskaber.

For at øge job mulighederne yderligere, har vi ved at benyttet os af de store erfaringer vores instruktører har fra industrien indført et APS program, som nævnt vil dette sige; et væsentligt udvidet MCC forløb i slutningen af CPL forløbet. Forløbet har til hensigt at forberede piloten optimalt på et Typerating forløb og øge kendskabet til multi-crew miljøet. Du kan læse mere om dette forløb under APS - Airline Pilot Standard.

Kom gerne til et af vore informationsmøder, og hør mere om, hvordan hverdagen er for en pilotaspirant. Klik her for tilmelding.

Skolen er godkendt af Trafikstyrelsen til ATP(A) Integrated, MPL(A) og andre uddannelser.