MCC (Multi Crew Coorporation Course) og APS (Airline Pilot Standard)

Hos CAPA uddanner vi ikke bare piloter, men piloter der er klar til et job som First Officer i et luftfartsselskab. Vi har derfor valgt at tilbyde vores piloter et væsentligt udvidet MCC kursus, som der er en del af et integreret uddannelsesprogram. Det væsentlige udvidede kursus har været meget efterspurgt af industrien, som søger piloter der har et godt kendskab til at arbejde i et 2 pilots miljø, hvor træningen er mere SOP (Standard Operating Procedures) og Typerating relateret, således at træningen i langt højere grad er målrettet mod et pilotjobbet på et moderne trafikfly. Det er det kursus vi samlet set kalder et APS.

APS er et nyt EASA begreb, som der bliver kigget på evt. skal implementeres som en standard i Europa. Vi sidder i den EASA arbejdsgruppen der netop arbejder med disse opgaver.
MCC har 2 hovedformål; At virkeliggør

e og forene den teoretiske viden med flyvningen, og at træne flerpilot procedurer med korrekte call outs og pilotroller, i såvel normale som i emergency situationer. Dette er under manuel-, semi-automatic- og automatic-flyvning.

I programmet ligger også et Jet Orientation Course (JOC), som er et kursus i jet/turboprop handling, familarization, oplæring og udvikling af teamwork, assertiveness, empathy samt cockpit- og error management.

Piloterne bliver skiftevis Pilot Flying og Pilot Not Flying. De bliver instruerede gennem alle aspekter af MCC bl.a. ved hjælp videoer af faktuelle hændelser og relevante scenarier, der gennemgås og analyseres. Der er i undervisningen plads til spørgsmål og diskussioner.

APS'et er en fordobling af et MCC kursus, og en integreret del af uddannelsen for alle piloter på CAPA. Kurset indebærer 40 timers XJ simulator, samt 2 ekstra teori dage i forhold til det klassiske MCC  kursus.
 

Kurset indebærer følgende:

• Jet performance including mass and balance

• Low visibility operation

• RVSM theory

• TCAS

• QRH NNC philosophy

• Technical course for the simulator

 

EKSTRA: UPRT (Upset Prevention and Recovery Training)

 11 lessons of that 6 are LOFT missions all performed on Mechtronix XJ B737 here are lesson highlights:

• Aircraft handling

• Cold weather operation

• Decompression

• Diversion

• EFIS familiarization

• EGPWS

• Engine failure, fire and severe damage.

• Engine wet, hot and hung starts

• General failures e.g GEN, APU, BLEED trip

• Low visibility operation

• One engine operations

• Pilot incapacitation

• RTO’s

• TCAS handling

• Use of AFDS

• Use of FMC

• Windshear Recovery

• Manual loadsheet and takeoff analysis are calculated by student for each lesson.

 

PRIS FOR EKSTERNE ELEVER: DKR 45.000,-