MPL pilotuddannelsen

MPL - Multi-crew Pilot License - er en pilotuddannelse der tager udgangspunkt i et multi-crew pilot koncept, der som helhed foregår på en flyveskole i tæt samarbejde med et luftfartsselskab. Formålet, ligesom ved vores CPL uddannelse, er at gå direkte ud i job som styrmand, direkte efter endt uddannelse.

MPL er baseret på "Competency Based Training", mere end på timeerfaring, og sigter mod et job i et to-pilots koncept. Dette vil sige, at pilotaspiranterne gennem hele deres uddannelse har haft fokus på store transportfly, eksempelvis Airbus A320 eller Boeing 737, istedet for små fly, som kun de færreste piloter flyver efter endt uddannelse. Den eneste flyveprøve en MPL-pilot skal bestå er også når de skal bestå deres typerating.

En stor del af trafikflyveruddannelsen vil da også foregå i godkendte simulatorer frem for små fly, hvor man netop kan simulere diverse hændelser, og ikke kun tale om dem i teorien. Derudover kan CRM (Crew Resource Management) naturligvis også i langt højere grad trænes som en integreret del af flyvningen.

Der er endvidere fra starten stor fokus på de menneskelige faktorer. Man mener at 80% af alle episoder i luftrummet sker pga. menneskelige fejl. Under MPL pilotuddannelsen har vi fra starten fokus på, hvordan man bedst muligt samarbejder i både cockpit og kabine.

Mange af de tiltag, som APSMCC, som vi i samarbejde med EASA har arbejdet på at få indført i den traditionelle pilotuddannelse, er inspireret af MPL uddannelsen.

CAPA og det daværende Sterling Airlines, var de første der på verdensplan dannede sig praktiske erfaringer med MPL uddannelsen tilbage i 2006. Et samarbejde der var så stor en succes, at mange andre skoler og luftfartsselskaber over hele verden bruger vores erfaringer som grundlag for deres MPL forløb i dag. Vi tilbyder pt ikke et MPL program, da det kræver at luftfartsselskaberne kender deres kommend ebehov for piloter, og det gø de desværre ikke pt.

 Center Air pilot Academy, MPL uddannelse

 icao_logo

 

JAALogoSmall